Sveikatos akademija
Mokymai
http://www.sveikatosakademija.lt

© 2010 Sveikatos akademija

Suprask save ir įvertink savo patirtį. Atkreipk dėmesį į savo vidinį pasaulį, į tai, kas vyksta ir kodėl ... Pajusk savo stiprybę. Vertink ir naudokis ja.
                                          
 
A.G. Kaplan

Mokymai

VšĮ SVEIKATOS AKADEMIJA
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

 Specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai

„Sprendimų siekianti trumpalaikė terapija“

 Kursai skirti  psichikos sveikatos priežiūros specialistams: psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams.
    
     Kursuose pristatomas psichoterapinis metodas, kuriame atsispindi ir tarpusavyje dera pozityviosios psichologijos požiūris, sisteminis mąstymas, išskirtinės M. Erickson idėjos, kognityviosios-elgesio terapijos pragmatizmas, postmodernistinė socialinio konstrukcionizmo filosofija. Sprendimų siekianti trumpalaikė terapija
(angl. Solution-Focused Brief Therapy) yra modelio kūrėjų I.K. Berg ir S. deShazer daugiamečių tyrinėjimų ir naudingiausių terapinių elementų susisteminimo rezultatas
    
     Sprendimų siekiančioje trumpalaikėje terapijoje pabrėžiamas teigiamas požiūris
į klientą ir terapinį procesą, skatinamas bendradarbiavimas tarp kliento ir konsultanto, vengiama konfrontuoti. Šiame modelyje pokyčių žmogaus gyvenime siekiama ne problemų analizės, o sprendimų kūrimo būdu,  padedama klientui atrasti elgesio strategiją ir vidines potencines galimybes, kurios padėjo sėkmingai spręsti iškylančias problemas praeityje ir padėtų įgyvendinti trokštamus pokyčius ateityje. Sprendimų siekiančios terapijos tyrimai rodo, kad modelis tiek pat efektyvus, kaip ir kiti terapiniai modeliai, tačiau teigiamų pokyčių pasiekiama per trumpesnį laiką, o  pokyčiai yra ilgalaikiai. Be to, pastebima, kad savo darbą grindžiantys sprendimų siekiančios terapijos modeliu specialistai išsako didesnį pasitenkinimą savo darbu ir jo rezultatais.

Kursų metu dalyviai įsisavins teorinę sprendimų siekiančios terapijos bazę, įgis praktinių metodo taikymo įgūdžių, o baigę kursus gebės taikyti sprendimų siekiančią terapiją savo profesinėje veikloje.

Kursus veda Viktorija Čepukienė ir Rytis Pakrosnis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, Europos trumpalaikės terapijos (European Brief Therapy Association) asociacijos nariai, kurie stažavosi JAV, o nuo 2001 metų sprendimų siekiančios terapijos mokymus Lietuvoje veda patys ir asistuoja kolegoms iš užsienio. Kursų vedėjai sprendimų siekiančią terapiją taiko savo klinikiniame darbe ir atliko  šio modelio efektyvumo tyrimus Lietuvoje.

Kursų trukmė - 2 metai (16 savaitgalinių sesijų; vienos sesijos trukmė – 2 dienos po 8 val.). Kursai organizuojami dviejų lygių principu:

I. Bazinis sprendimų siekiančios trumpalaikės terapijos kursas (4 sesijos – viso 64 val.): skirtas susipažinti su teorinėmis-filosofinėmis sprendimų siekiančios terapijos ištakomis, įsisavinti pagrindinius šio metodo požiūrio į žmogų, terapinius pokyčius bei terapinį procesą principus, intervencines technikas, terapinio proceso niuansus, ugdyti bendruosius psichologinio konsultavimo ir specifinius sprendimų kūrimo įgūdžius.

II. Taikomasis sprendimų siekiančios trumpalaikės terapijos kursas (12 sesijų – viso 192 val.): skirtas teorinių žinių gilinimui, sprendimų siekiančios terapijos proceso įsisavinimui bei praktinių įgūdžių sprendžiant įvairias klientų problemas (dirbant su įvairiais klientais) formavimui bei lavinimui.

Kadangi mokymų programa susideda iš dviejų lygių, mokymų dalyviai gali rinktis dalyvauti tik pirmajame lygyje (nebūtina rinktis abiejų lygių) arba pabaigus pirmąjį lygį toliau gilinti savo žinias bei tobulinti praktinius įgūdžius antrajame lygyje. Į antrąjį lygį bus priimami asmenys, išklausę pirmojo lygio mokymo programą.

Pabaigus kiekvieną lygį kursų dalyviams bus suteikiami Vytauto Didžiojo universiteto  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (pažymėjimai sveikatos priežiūros specialistams patvirtinti LR Sveikatos  apsaugos ministerijoje).

Savaitgalio sesijos (dviejų dienų) kaina-290 Lt., apmokėjimas galimas dalimis pervedant pinigus į sąskaitą LT74 7044 0600 0548 0624  AB SEB Vilniaus banke  arba sumokant grynais).

Registracija

El.paštu: sveikatosakademija@gmail.com (vardas, pavardė, specialybė, darbovietė, el.pašto adresas ir telefonas) arba užpildykite pateiktą formą čia
Tel
.: 8 612 46032